Svalövs Farmartjänst ek. för.

Startsida Om företaget Tjänster

Kontakt

Verksamhet

         

       Bild ur FT Riks tidning FT Nytt                       Möte vid starten av Svalövs Farmartjänst 1988                       Inhyrd lekledare från Svalövs Ft
     
Pågående arbeten   Verksamhetshandbok
    Innehållsförteckning
Entreprenadarbete   Beskrivning av företaget
Dumperskörning   Affärsidé
Grönyteskötsel   Agenda
Asbestsanering   Lagar och krav som berör miljöaspekterna
Medhjälpare till grävare   Miljöpåverkan
Byggnadsarbete   Nödlägesberedskap
Lagerarbete   Säkerhetsdatablad
Truckkörning   Systematiskt brandskydd
Trädgårdsarbete   Verksamhetspolicy och övergripande mål
Kläckning av kycklingar   Detaljerade verksamhetsmål och handlingsplan 2011
Städning av foderfabrik   Tjänsteförmedling
Byggnadsarbete   Egna entreprenader
Verkstadsindustri   Medlemmar
Städning och fönsterputsning   Inköp och lager
    Leverantörer
    Drift och underhåll
    Avfallshantering
    Information och möten
    Personalutveckling
    Styrelsen
    Verksamhetsledaren
    Administratör
    Adjungerad konsult
    ISO-grupp
    Anställningar
    Uppdragstagare
    Kommunikation
    Struktur och uppbyggnad
    Dokumenthantering
    Dokumentförteckning
    Arbetssätt för ständiga förbättringar
    Ledningens genomgång
    Styrelsens genomgång
    Interna revisioner