Svalövs Farmartjänst ek. för.

Startsida Om företaget Tjänster

Kontakt

Verksamhet

   

 

   
   

Svalövs Farmartjänst söker ny verksamhetsledare

   
    Klicka här för att se annonsen    

 

 

 

Svalövs Farmartjänst är entreprenörer som har tid över i våra företag till att hjälpa andra företagare och privatpersoner. Utöver oss delägare finns även en personalpool knuten till företaget. Här finns ett 25-tal personer med diverse olika kompetenser.

Vi utför arbeten inom de flesta områden, antingen som entreprenad eller som extra resurs inom er befintliga personalstyrka.

Vi erbjuder hög tillförlitlighet och kan med kort varsel ställa upp med personal efter behov.

Vi är Din extra resurs som ställer upp vid arbetstoppar och sjukfrånvaro.

Vi åtar oss allt som du vill att vi ska göra. Många av oss har erfarenhet och kunskap från hantverk och industri.

Vi utför även entreprenader som till exempel snöröjning och grönyteskötsel.

Vi erbjuder hushållsnära tjänster såsom städning och trädgårdsskötsel.

Vi förfogar över ett antal maskiner och redskap för olika användningsområden. Vi har bland annat tillgång till traktorer, lastmaskiner, grävare och snöröjningsredskap.

Vi arbetar i hela Skåne. Kontakta oss gärna för mer information. lana pengar

 

 

 

webmaster: kate haeggström